utorok 9. februára 2016

Desať rúk doma / Ten hands home


Drahí priatelia, ešte sme si nezvykli, no Vlk dostal meno Juraj. Je to meno, ktoré nám pripomína radosť. Prišiel do sveta, v ktorom sme sa práve lúčili s milovaným Dedom, Rasťovým otcom. Nevieme sa s tým všetkým vysporiadať a život nám pripadá nepochopiteľnejší, než kedykoľvek predtým. Juraj sa však bezpečne narodil do mojich vlastných rúk a je tu s nami. Ďakujem vám všetkým za podporu.. a ďakujeme za Vyškov, ktorý sa pre nás na pár dní stal bezpečným domovom v tomto všetkom.

Juraj is here. He came in our life just after it was touched by death of the beloved Grandfather, my father in law. We understand life helplessly less than ever before. But Juraj is here and he was born into my own hands. Thank you all for your love and support.